Новини

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Гараж № 16, с площ 14,54 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София; ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. Гараж № 1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, с 27,54 кв.м, ет.-1, находящ се в гр. София, ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 257.00 (двеста петдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 257.00 (двеста петдесет и седем) лв...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Терен с идентификатор 68134.302.87 с площ от 401 кв.м, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, ул. „Пордим“ № 14. Начална месечна наемна цена: 800.00 (осемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 800.00 (осемстотин) лв.Вилна сграда с идентификатор 69345.100.112.1 с площ 141 кв.м, заедно с допълваща постройка към нея с идентификатор 69345.100.112.2 с площ 104 кв.м, гараж с идентификатор 69345.100.112.3 с площ 39.00 кв.м и стопанска постройка с идентификатор 69345...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Обява конкурс: Апартамент № 1 с идентификатор 68134.703.892.1.1 с площ от 67,62 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев” № 49А, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 535.00 (петстотин тридесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 535.00 (петстотин тридесет и пет) лв.Апартамент № 5 с идентификатор 68134.703.892.1.5 с площ от 121,31 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 3...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Обява конкурс: Гараж № 16, с площ 14,54 кв.м, находящ  в сграда с адрес: гр. София; ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.Гараж № 1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, с 27,54 кв.м, ет.-1, находящ се в гр. София, ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 257.00 (двеста петдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 257...повече

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Терен с идентификатор 68134.902.59, с площ 599 кв.м, заедно с три постройки, съставляващи сграда с идентификатор 68134.902.59.1 с площ от 74 кв.м, сграда с идентификатор 68134.902.59.2 с площ от 30 кв.м и сграда с идентификатор 68134.902.59.3 с площ от 21 кв.м, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Стоян Михайловски“ № 32-34. Начална месечна наемна цена: 1985.00 (хиляда деветстотин осемдесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 1985.00 (хиляда деветстотин осемдесет и пет) лв...повече

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Апартамент № 2 с идентификатор 68134.703.892.1.2, с площ 105,30 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 630.00 (шестстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 630.00 (шестстотин и тридесет) лв.Апартамент № 4 с идентификатор 68134.703.892.1.4 с  площ 78,10 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 2...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на Аквапарк „Комплекс „Възраждане“, с административен адрес: ул. „Българска морава“ № 4, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 5 720.00 (пет хиляди седемстотин и двадесет) лв. без ДДС, от която за бистро – сума в размер на 1350.00 (хиляда триста и петдесет) лв...повече