16 Ноември – „Ден за по-чист въздух“

Дата на публикацията

13.11.2018

Файлове

През 2018г. изпълнението на мерките в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух до 2020г. е сред приоритетите в работата на Столична община. Качеството на атмосферния въздух в Столицата е тема, за чийто ефективен напредък са необходими целенасочени и последователни действия, както на институциите и местните власти, така и на всеки един от нас в качеството си на жител на София.

В тази връзка, Столична община реализира различни образователни инициативи, които да предоставят на гражданите информация за личния принос на всеки един от нас към качеството на атмосферния въздух – включително, чрез намаляване използването на лични МПС в полза на обществения транспорт, споделено пътуване в автомобили от и към работното място, преминаване на екологично отопление, разделно събиране на горими отпадъци от дома (едрогабаритни, гуми, текстил), озеленяване.

Една от планираните за 2018г. инициативи е провеждането на „Ден за по-чист въздух“ на 16 ноември 2018г. Инициативата ще се реализира за първи път в България, като партньор на кампанията ще бъде Посолството на Великобритания в България.

„Денят за по-чист въздух“ ще послужи за информационен повод, в рамките на който да се популяризира информацията, свързана с личния принос на всеки един от нас, като граждани, за по-чист въздух. Столична община ще отбележи „Деня за по-чист  въздух“ чрез различни инициативи, водеща от които ще бъде отказът на служителите от лични МПС в полза на обществения транспорт.

Екипът на „Софийски имоти“ ЕАД ще се присъедини към инициативата „Ден за по-чист въздух“, като на 16 ноември 2018г. служителите на дружеството и членовете на техните семейства, няма да използват моторни превозни средства, а ще се придвижват с обществения градски транспорт. В рамките на инициативата, дружеството ще осигури на разположение на своите служители електромобил, с цел запознаване с неговите възможности и популяризирането му.

Качеството на атмосферния въздух в София, зависи от последователните действия на всеки един от нас. Включете се и вие. Нека превърнем градът ни, в едно по-добро място за живеене!