„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Схема_преместваеми_обекти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1.Правоъгълен павилион №1 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на пакетирани стоки, закуски и безалкохолни напитки. Начална месечна наемна цена: 510 лв. /Петстотин и десет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 510 лв. /Петстотин и десет лева/.

2.Правоъгълен павилион №2 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на печатни издания. Начална месечна наемна цена: 510 лв. /Петстотин и десет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 510 лв. /Петстотин и десет лева/.

3.Правоъгълен павилион №4 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на топли напитки, безалкохолни напитки и пакетирани храни. Начална месечна наемна цена: 510 лв. /Петстотин и десет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 510 лв. /Петстотин и десет лева/.

4.Правоъгълен павилион №5 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на топли напитки, безалкохолни напитки и пакетирани храни. Начална месечна наемна цена: 510 лв. /Петстотин и десет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 510 лв. /Петстотин и десет лева/.

5.Правоъгълен павилион №6 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на печатни произведения. Начална месечна наемна цена: 510 лв. /Петстотин и десет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 510 лв. /Петстотин и десет лева/.

6.Правоъгълен павилион №7 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на топли напитки, безалкохолни напитки, пакетирани храни и печатни издания. Начална месечна наемна цена: 380 лв. /Триста и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 380 лв. /Триста и осемдесет лева/.

7.Осмоъгълен павилион с външен размер 554х554см. габаритен, радиус на описаната окръжност R=300см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури , находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“, в съответствие с план-схема (обща и подробна част) за поставяне на преместваеми обекти в парка, одобрена с Решение №536 по Протокол №37 от 20.07.2017г. на Столичен общински съвет. Предназначение: Продажба на кафе. Пакетирани храни, закуски и безалкохолни напитки Начална месечна наемна цена: 1 180 лв. /Хиляда сто и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 1180 лв. /Хиляда сто и осемдесет лева/

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 21.09.2018 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 05.09.2018 г. до 19.09.2018 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 20.09.2018 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 05.09.2018 г. до 19.09.2018 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52