Месечен архив от юни 2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ  в сграда с адрес: гр. София; ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.Стая, антре и сервизно помещение с идентификатор 68134.1001.485.1.3 с обща площ 17,89 кв.м, находящо се на втори надпартерен етаж в сграда на бул. „Витоша“ № 50, район Триадица, гр. София...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Апартамент № 31 с идентификатор 68134.4089.603.1.58, с площ 43,56 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 458, вх. Б, ет. 8.Начална месечна наемна цена: 342.00 (триста четиридесет и два).лв. без ДДС. Депозит: 342.00 (триста четиридесет и два) лв.Апартамент № 5 с идентификатор 68134.903.6.2.5, с площ 128,32 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Никола Вапцаров“ № 25, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 1200...повече