Месечен архив от септември 2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Хотел “Щъркелово гнездо”, яз. Искър – Сграден фонд – хотелска част от две масивни сгради с леглова база 50 легла, с РЗП 683.74 кв.м. и РЗП 677.72 кв.м, ресторант с РЗП 308.67 кв.м. и игрище, разположени върху терен от 6625 кв.м. Начална месечна наемна цена: 1 583.33 (хиляда петстотин осемдесет и три лв. и 33 ст.) лв. без ДДС. Депозит: 1 583...повече