Месечен архив от март 2019

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Апартамент № 8, ет.2, бл. 1, находящ се в жилищна сграда на ул. „Гео Милев“ № 49А, със застроена площ 72,78 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 403 лв. /Четиристотин и три лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 403 лв. /Четиристотин и три лева/. Апартамент №6 с площ 75,87 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул...повече