Месечен архив от юни 2018

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: 1.Павилион с идентификатор 68134.4082.716.3 с площ 45 кв.м, до бл. 74, ж.к. „Младост-1“, гр. София. Начална месечна наемна цена:  460 лв. /Четиристотин и шестдесет лева/  без ДДС. Депозит:  460 лв. /Четиристотин и шестдесет лева/. 2.Сграда с идентификатор 68134.704.55...повече