Месечен архив от юли 2016

„Софийски имоти“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1.      Двуетажна къща със сутерен, находяща се в ПИ 940, кв.104, с площ 366 кв.м., находяща се на ул.“Йордан Йовков“ 15, м.“Красно село- Стрелбище, урб. Блок 32″, гр.София. Начална месечна наемна цена: 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 670 лв. /Шестстотин и седемдесет лева/. ОТ...повече

Кампания „Дни за информираност и спорт „Не обръщай гръб“

„Софийски имоти “ ЕАД безвъзмездно предостави парк „Възраждане“ за ползване от страна на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ). БСБББ е неправителствена организация, която има за цел да защитава правата на пациентите с болест на Бехтерев и да информира обществеността за характера на заболяването и възможностите за неговата превенция...повече