Месечен архив от юли 2016

Кампания „Дни за информираност и спорт „Не обръщай гръб“

„Софийски имоти “ ЕАД безвъзмездно предостави парк „Възраждане“ за ползване от страна на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ). БСБББ е неправителствена организация, която има за цел да защитава правата на пациентите с болест на Бехтерев и да информира обществеността за характера на заболяването и възможностите за неговата превенция...повече