Месечен архив от май 2015

На 27.04.2015г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“

  Проекти парк „Възраждане“ I етап (27.04.205г.)   Проекти парк „Възраждане“ II етап (27.04.205г.) повече

Терен с площ 3000 кв.м, находящ се в ж.к. „Младост-3“ до бл. 326

Описание на имота: Терен с площ 3000 кв.м, находящ се в ж.к. „Младост-3“ до бл. 326, представляващ част от терен, част от имот стар пл. № 599, р-н “Младост”, гр. София. Теренът е равнинен, ограден е с метална ограда и е покрит с бетонова настилка. Описание на микрорайона: Районът е с много добри предпочитания като място за бизнес, с възможност за ползване като автокъща, паркинг или складова база и др...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Терен с площ 3000 кв.м, находящ се в ж.к. „Младост-3“ до бл. 326, представляващ част от терен, част от имот стар пл. № 599, р-н “Младост”, гр. София. Начална месечна наемна цена- 2570 лв. /Две хиляди петстотин и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 2570 лв. /Две хиляди петстотин и седемдесет лева/. Асфалтова площадкас площ 300 кв...повече