Месечен архив от март 2015

Обща информация

„Софийски имоти“ ЕАД е търговско дружество, чийто капитал е изцяло собственост на Столична община. Столичният общински съвет е общо събрание на дружеството. Предметът на дейност на дружеството е стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти и др...повече