„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София; ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.
 2. Подземен гараж № 14 със застроена площ 22.76 кв.м, находящ се в сграда с адрес: гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 21. Начална месечна наемна цена: 177.00 (сто седемдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 177.00 (сто седемдесет и седем) лв.
 3. Гараж № 1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 257.00 (двеста петдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 257.00 (двеста петдесет и седем) лв.
 4. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.512.572.1.4 с площ 117,66 кв.м, разположен на първия етаж в пететажна жилищна сграда, находящ се в гр. София, ул. „Враня“ № 57-59. Начална месечна наемна цена: 814.00 (осемстотин и четиринадесет) лв. без ДДС. Депозит: 814.00 (осемстотин и четиринадесет) лв.
 5. Гараж № 1 с идентификатор 68134.203.291.1.43 със застроена площ 31,24 кв.м, находящ се в сграда с адрес: гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 55; сграда № 1. Начална месечна наемна цена: 170.00 (сто и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 170.00 (сто и седемдесет) лв.
 6. Ателие № 1 с идентификатор 68134.203.293.1.13, с площ 57,56 кв.м. (полезна площ 47 кв.м), находящо се в гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 51, ет. 6. Начална месечна наемна цена: 470.00 (четиристотин и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 470.00 (четиристотин и седемдесет) лв.
 7. Апартамент № 26 с идентификатор 10135.1507.711.2.36, с площ 80,14 кв.м, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски“ № 91, вх. Б, ет. 4. Начална месечна наемна цена: 400.00 (четиристотин) лв. без ДДС. Депозит: 400.00 (четиристотин) лв.
 8. Офис №15 с идентификатор 68134.1001.5.2.15, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.6 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 320.00 (триста и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 320.00 (триста и двадесет) лв.
 9. Офис №16 с идентификатор 68134.1001.5.2.16, с площ 43,98 кв.м, находящ се на ет.6 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София, заедно с паркомясто № 26 с площ 14.50 кв.м на I- во ниво на подземен паркинг в сградата. Начална месечна наемна цена: 570.00 (петстотин и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 570.00 (петстотин и седемдесет) лв.
 10. Офис №17 с идентификатор 68134.1001.5.2.17, с площ 43,98 кв.м, находящ се на ет.6 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 450.00 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 450.00 (четиристотин и петдесет) лв.
 11. Офис №18 с идентификатор 68134.1001.5.2.18, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.6 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София, заедно с паркомясто № 27 с площ 14.50 кв.м на I- во ниво на подземен паркинг в сградата. Начална месечна наемна цена: 440.00 (четиристотин и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 440.00 (четиристотин и четиридесет) лв.
 12. Офис №21 с идентификатор 68134.1001.5.2.21, с площ 29,50 кв.м, находящ се на ет.7 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 320.00 (триста и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 320.00 (триста и двадесет) лв.
 13. Апартамент № 10 с идентификатор 68134.800.450.1.35, с площ 176,38 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг“ № 26, сграда № 1, ет. 5. Начална месечна наемна цена: 1340.00 (хиляда триста и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 1340.00 (хиляда триста и четиридесет) лв.
 14. Терен с площ 3000 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост-3″ до бл. 326, съставляващ част от ПИ с идентификатор 68134.4089.363 по кадастралната карта на гр. София, идентичен с поземлен имот № 3511 в УПИ ІІІ – 3511, 3513, кв. 14, м. бул. „Александър Малинов“, район „Младост“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 3063.00 (три хиляди и шестдесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 3063.00 (три хиляди и шестдесет и три) лв.
 15. Стая, антре и сервизно помещение с обща площ 17,89 кв.м, находящо се на първи надпартерен етаж в сграда на бул. „Витоша“ № 50, район Триадица, гр. София. Начална месечна наемна цена: 243.00 (двеста четиридесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 243.00 (двеста четиридесет и три) лв.
 16. Магазин № 3А на две нива с идентификатор 68134.4358.301.4.28 с обща площ 86,76 кв.м, находящ се в ж.к. „Люлин 8“, ул. „Гоце Делчев“, бл. 820, тяло Б, вх. А, район „Люлин”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 657.00 (шестстотин петдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 657.00 (шестстотин петдесет и седем) лв.
 17. Търговски обект-закуски и кафе с идентификатор 68134.101.125.1.18 и застроена площ 28,7 кв.м, находящ се на партера на сграда в гр. София, ул. „Ген. Й.В. Гурко“ № 10. Начална месечна наемна цена: 708.00 (седемстотин и осем) лв. без ДДС. Депозит: 708.00 (седемстотин и осем) лв.
 18. Правоъгълен павилион № 6 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“. Начална месечна наемна цена: 520.00 (петстотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 520.00 (петстотин и двадесет) лв.
  КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 23.10.2023 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.
  Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, всеки работен ден от 06.10.2023 г. до 19.10.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.
  Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 20.10.2023 г. от 09:00ч. до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
  Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 06.10.2023 г. до 19.10.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.
  За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52