„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с тайно наддаване, за продажба на следните автомобили:

 

 

 1. Пежо BOXER FV 350LH 2.5D, 15+1, рег.№ С 0883 РХ1. Начална цена: 1 300 лв. /хиляда и триста лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 2. Пежо 406 ST PKCF 2.9 24V, 4+1 рег.№ С 7347 НК. Начална цена: 1 000 лв. /хиляда лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 3. Пежо 307 1.6E cat, 16V рег.№ С 0736 НР. Начална цена: 1 750 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 4. Пежо 607 IVOIRE PACK 2.2HDI рег.№СА 8740 КА. Начална цена: 3 700 лв. /три хиляди и седемстотин лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 5. Пежо 207 TRENDY 1.4E, 5вp, рег.№ СА 8051 КК. Начална цена: 4 150 лв. /четири хиляди сто и петдесет лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 6. Пежо 307 D-SIGN Serie Speciale 1.6 E, 5вр, рег.№ СА 4979 МН. Начална цена:   4 450 лв. /четири хиляди четиристотин и петдесет лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 7. Пежо 207 FELINE 1.6E, 3вр, рег.№ СА 3134 МА. Начална цена: 3 150 лв. /три хиляди сто и петдесет лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 8. Рено Колеос 2.5, рег.№ СА 1438 НН. Начална цена: 9 400 лв. /девет хиляди и четиристотин лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 9. Dacia SanderoE2 Laureate1.4, рег.№ СА 3302 НС. Начална цена: 3 180 лв. /три хиляди сто и осемдесет лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 10. Dacia SanderoE2 Laureate1.4, рег.№ СА 3522 НС. Начална цена: 2 800 лв./две хиляди и осемстотин лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 11. Пежо 207SW PREMIUM 1.6E, рег.№ СА 0485 МН. Начална цена: 4 350 лв. /четири хиляди триста и петдесет лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 12. Пежо Боксер, рег.№ С 8860 НТ. Начална цена: 1 150 лв. /хиляда сто и петдесет лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.
 13. Ситроен Ксара Пикасо 2.0 HDI, рег.№ С 7253 МХ. Начална цена: 1 750 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.

       Депозитът за участие в тръжната процедура е в размер на 10% от началната тръжна цена за съответния автомобил.

 

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 25.03.2019 г. от 10.00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12, ет.6.

Дата на повторно провеждане на търга: на 01.04.2019 г. от 10.00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12, ет.6.

Цената на един комплект тръжна документация е 20.00 лв. /двадесет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6.

Срок за закупуване на тръжна документация: от 07.03.2019 г. до 22.03.2019 г. вкл., от деловодството на „Софийски имоти“ ЕАД, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16:00 ч. Срок за закупуване на тръжна документация за повторно провеждане на търга: от 26.03.2019 г. до 29.03.2019 г. вкл., от деловодството на „Софийски имоти“ ЕАД, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16:00 ч.

            Оглед на автомобилите може да се извърши по предварителна заявка на кандидатите, след закупуване на тръжна документация, всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч., както следва: за първа дата: от 07.03.2019 г. до 22.03.2019 г.; за повторна дата: от 26.03.2019 г. до 29.03.2019 г. вкл.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга, в това число и при повторно провеждане на търга – последният работен ден, предхождащ датата на търга, от 09.00 ч. до 17.00 ч., в деловодството на „Софийски имоти“ ЕАД.

 

 

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-44