„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Обява конкурс:

 1. Апартамент № 1 с идентификатор 68134.703.892.1.1 с площ от 67,62 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев” № 49А, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 535.00 (петстотин тридесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 535.00 (петстотин тридесет и пет) лв.
 2. Апартамент № 5 с идентификатор 68134.703.892.1.5 с площ от 121,31 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49 А, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 832.00 (осемстотин тридесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 832.00 (осемстотин тридесет и два) лв.
 3. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.703.892.4.4 с площ 89,52 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 64. Начална месечна наемна цена: 757.00 (седемстотин петдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 757.00 (седемстотин петдесет и седем) лв.
 4. Апартамент № 15 с идентификатор 68134.703.1319.1.45 с площ 119,17 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. „В“, ет. 7. Начална месечна наемна цена: 950.00 (деветстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 950.00 (деветстотин и петдесет) лв.
 5. Апартамент № 4 с идентификатор 68134.902.944.1.4 с площ 116,47 кв.м, заедно с паркомясто № 4 с площ 11,12 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Бигла“ № 50, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 1080.00 (хиляда и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 1080.00 (хиляда и осемдесет) лв.
 6. Апартамент № 1 с идентификатор 68134.205.36.1.1 с площ 79,44 кв.м, находящ се в гр. София, район „Красно село“, ул. „Смърч“ № 24, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 630.00 (шестстотин и тридесет) лв. без ДДС. .Депозит: 630.00 (шестстотин и тридесет) лв.
 7. Апартамент № 10 с идентификатор 68134.1505.2327.5.10 с площ 47,84 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Дружба“, бл. 416, вх. А, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 350.00 (триста и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 350.00 (триста и петдесет) лв.
 8. Апартамент № 36 с идентификатор 68134.4089.603.1.63, с площ 44.00 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 458, вх. 2, ет. 9. Начална месечна наемна цена: 370.00 (триста и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит 370.00 (триста и седемдесет) лв.
 9. Гараж № 1 с идентификатор 68134.902.622.1.21 с площ от 18,35 кв.м, находящ се в гр. София, кв. „Лозенец”, ул. „Милин камък” №67. Начална месечна наемна цена: 130.00 (сто и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 130.00 (сто и тридесет) лв.
 10. Подземен гараж № 15 с идентификатор 68134.800.450.1.51 с площ от 22.61 кв.м, находящ се на ул. „Елемаг“ №26, район “Изгрев”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 140.00 (сто и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 140.00 (сто и четиридесет) лв.
 11. Подземен гараж №12 с идентификатор 68134.703.1319.1.82 с площ от 21,95 кв.м, находящ се в гр. София, район “Слатина”, ул. „Николай Коперник“ №21. Начална месечна наемна цена: 140.00 (сто и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 140.00 (сто и четиридесет) лв.
 12. Подземен гараж №13 с идентификатор 68134.703.1319.1.83 с площ от 23,09 кв.м, находящ се в гр. София, район “Слатина”, ул. „Николай Коперник“ №21. Начална месечна наемна цена: 140.00 (сто и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 140.00 (сто и четиридесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 29.05.2024 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, всеки работен ден от 11.05.2024 г. до 27.05.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 28.05.2024 г. от 09:00ч. до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 11.05.2024 г. до 27.05.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52