„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 1. Офис с идентификатор 68134.1001.168.3.6, с площ по КК – 105 кв.м, с полезна площ 76,29 кв.м, находящ се на ул. „Цар Асен“ № 1, ет. 7, район Триадица, гр. София. Начална месечна наемна цена: 700.00 (седемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 700.00 (седемстотин) лв.
 2. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.902.622.1.8 с площ 83.20 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Милин Камък“ № 67, сграда № 1, ет.4. Начална месечна наемна цена: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730.00 (седемстотин и тридесет) лв.
 3. Три броя помещения за козметично студио с обща площ 57.30 кв.м, разположени на етаж 1, в сградата на Централна минерална баня „Банкя”, находяща се в гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница“. Начална месечна наемна цена: 620.00 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС. Депозит: 620.00 (шестстотин и двадесет) лв.
 4. Правоъгълен павилион № 5 с външен размер 300х300х280 и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чугун, находящ се в гр. София, парк „Възраждане” – УПИ І и УПИ ІІІ, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4“. Начална месечна наемна цена: 590.00 (петстотин и деветдесет) лв. без ДДС. Депозит: 590.00 (петстотин и деветдесет) лв.
 5. Правоъгълен павилион №7 с външен размер 300х300х280см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″. Начална месечна наемна цена: 280.00 (двеста и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 280.00 (двеста и осемдесет) лв.
 6. Осмоъгълен павилион с външен размер 554х554см. габаритен, радиус на описаната окръжност R=300см. и равен покрив – тип олекотена конструкция с горно отводняване с чучури , находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″. Начална месечна наемна цена: 1 210.00 (хиляда двеста и десет) лв. без ДДС. Депозит: 1 210.00 (хиляда двеста и десет) лв.
 7. Апартамент № 6 с идентификатор 68134.703.892.4.6 и застроена площ 85,25 кв.м, находящ се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Христо Максимов“ № 64, сграда № 4, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 502.00 (петстотин и два) лв. без ДДС. Депозит: 502.00 (петстотин и два) лв.
 8. Гараж № 12 със застроена площ 19.27 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49. Начална месечна наемна цена: 164.00 (сто шестдесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 164.00 (сто шестдесет и четири) лв.
 9. Гараж №1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 256.00 (двеста петдесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 256.00 (двеста петдесет и шест) лв.
 10. Автоматична самопочистваща се тоалетна “T CAB W”, находящ се в парк „Възраждане“ – УПИ I и УПИ III, кв.1-а, м. „Зона Б-5-4″, район „Възраждане“. Начална месечна наемна цена: 230.00 (двеста и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 230.00 (двеста и тридесет) лв.
  КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 07.03.2023 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.
  Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, всеки работен ден от 17.02.2023 г. до 02.03.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.
  Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 06.03.2023 г. от 09:00ч. до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
  Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 17.02.2023 г. до 02.03.2023 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.
  За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52