„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

 

 1. Офис №1 с идентификатор 68134.1001.5.2.1, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 500.00 (петстотин) лв. без ДДС. Депозит: 500.00 (петстотин) лв.
 2. Офис №2 с идентификатор 68134.1001.5.2.2, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 500.00 (петстотин) лв. без ДДС. Депозит: 500.00 (петстотин) лв.
 3. Офис №3 с идентификатор 68134.1001.5.2.3, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 310.00 (триста и десет) лв. без ДДС. Депозит: 310.00 (триста и десет) лв.
 4. Офис №4 с идентификатор 68134.1001.5.2.4, с площ 43.98  кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 430.00 (четиристотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 430.00 (четиристотин и тридесет) лв.
 5. Офис №5 с идентификатор 68134.1001.5.2.5, с площ 43.98 кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 430.00 (четиристотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 430.00 (четиристотин и тридесет) лв.
 6. Офис №6 с идентификатор 68134.1001.5.2.6, с площ 31,65 кв.м, находящ се на ет.3 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 310.00 (триста и десет) лв. без ДДС. Депозит: 310.00 (триста и десет) лв.
 7. Офис №12 с идентификатор 68134.1001.5.2.12, с площ 43,98 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 430.00 (четиристотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 430.00 (четиристотин и тридесет) лв.
 8. Офис №13 с идентификатор 68134.1001.5.2.13, с площ 43,98 кв.м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 430.00 (четиристотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 430.00 (четиристотин и тридесет) лв.
 9. Офис №19 с идентификатор 68134.1001.5.2.19, с площ 35,80 кв.м, находящ се на ет.7 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 350.00 (триста и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 350.00 (триста и петдесет) лв.
 10. Офис №20 с идентификатор 68134.1001.5.2.20, с площ 79,60 кв.м, находящ се на ет.7 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 560.00 (петстотин и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 560.00 (петстотин и шестдесет) лв.
 11. Офис №21 с идентификатор 68134.1001.5.2.21, с площ 29,50 кв.м, находящ се на ет.7 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 300.00 (триста) лв. без ДДС. Депозит: 300.00 (триста) лв.
 12. Магазин № 14  с идентификатор 68134.1001.5.2.29 с площ 24,22 кв.м, находящ се на ет.1 в административен и търговски център на ул. „Три уши“ № 6Б, гр. София, район Триадица. Начална месечна наемна цена: 442.00 (четиристотин четиридесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 442.00 (четиристотин четиридесет и два) лв.
 13. Паркомясто №39 с площ 16,46 кв.м, ет. -2 на административен и търговски център на ул. „Три уши“ №  6 б. Начална месечна наемна цена: 130.00 (сто и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 130.00 (сто и тридесет) лв.
 14. Паркомясто №41 с площ 16,43 кв.м, ет. -2 на административен и търговски център на ул.“Три уши“ №  6 б. Начална месечна наемна цена: 130.00 (сто и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 130.00 (сто и тридесет) лв.
 15. Паркомясто №56 с площ 16,20 кв.м, ет. -2 на административен и търговски център на ул.“Три уши“ №  6 б. Начална месечна наемна цена: 130.00 (сто и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 130.00 (сто и тридесет) лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 11.10.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 24.09.2021 г. до 07.10.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 08.10.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 24.09.2021 г. до 07.10.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52