„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Свободен

 

  1. Офис №19 с идентификатор 68134.1001.5.2.19, с площ 35,80 кв.м, находящ се на ет.7 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 350.00 (триста и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 350.00 (триста и петдесет) лв.
  2. Офис №20 с идентификатор 68134.1001.5.2.20, с площ 79,60 кв.м, находящ се на ет.7 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 560.00 (петстотин и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 560.00 (петстотин и шестдесет) лв.
  3. Офис №21 с идентификатор 68134.1001.5.2.21, с площ 29,50 кв.м, находящ се на ет.7 в административен и търговски център с адрес: ул. „Три уши“ № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 300.00 (триста) лв. без ДДС. Депозит: 300.00 (триста) лв.
  4. Обособена част от недоизграден обект „Подземна улица“, с площ 400 кв.м, съставляваща затворено подземно пространство с изход към ул. „Цар Симеон“, находяща се в ж.к „Зона Б-18“ гр. София. Начална месечна наемна цена: 957.00 (деветстотин петдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 957.00 (деветстотин петдесет и седем) лв.
  5. Апартамент с идентификатор 68134.1001.485.1.1 с площ от 107.94 кв.м, находящ се в гр. София, бул. „Витоша“ № 50, сграда № 1, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 1351.00 (хиляда триста петдесет и един) лв. без ДДС. Депозит: 1351.00 (хиляда триста петдесет и един) лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 09.08.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

  • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
  • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 23.07.2021 г. до 05.08.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 06.08.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 23.07.2021 г. до 05.08.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52