„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Тип: СТАЯ
 • Свободен
 1. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.902.622.1.8 с площ 83.20 кв.м, находящ се в гр. София, ул. Милин Камък“ №  67, ет.4. Начална месечна наемна цена: 00 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 650.00 (шестстотин и петдесет) лв.
 2. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.703.892.4.8 с площ 89,52 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 64, бл. 4, жилищен етаж 2. Начална месечна наемна цена: 00 (петстотин петдесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 554.00 (петстотин петдесет и четири) лв.
 3. Гараж № 19 с идентификатор 6813.703.892.4.45 с площ 16,83 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4, ет. -1. Начална месечна наемна цена: 00 (осемдесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 85.00 (осемдесет и пет) лв.
 4. Офис №1 на две нива (партер и подземен етаж) с идентификатор 68134.902.622.1.14 с обща площ 177,75 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Милин камък“ № 67. Начална месечна наемна цена: 00 (хиляда и двеста) лв. без ДДС. Депозит: 1200.00 (хиляда и двеста) лв.
 5. Апартамент № 1 с идентификатор 68134.703.892.4.1 с площ 112,30 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 64, бл. 4, жилищен етаж 1. Начална месечна наемна цена: на00 (шестстотин двадесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: на 625.00 (шестстотин двадесет и пет) лв.
 6. Гараж № 20 с идентификатор 6813.703.892.4.46, с площ 15.30 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4, ет. -1. Начална месечна наемна цена:00 (седемдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 77.00 (седемдесет и седем) лв.
 7. Част от двуетажна сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, ЗП 920 кв.м, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1894.327 с площ от 3200 кв.м, гр. София, р-н Витоша, м. „Карпузица“, с административен адрес – ул.“Средорек“ № 5, като обособената част е с площ от 466,34 кв.м. Начална месечна наемна цена: 00 (хиляда и осемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 1800.00 (хиляда и осемстотин) лв.
 8. Апартамент 14 с идентификатор 68134.900.701.1.14 с площ 64,05 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 4, вх. А, жилищен етаж 5. Начална месечна наемна цена: 00 (шестстотин тридесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 634.00 (шестстотин тридесет и четири) лв.
 9. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.800.450.1.21 с площ 86,50 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг“ № 26, ет.5. Начална месечна наемна цена:00 (петстотин и деветдесет) лв. без ДДС. Депозит: 590.00 (петстотин и деветдесет) лв.
 10. Апартамент № 2 с идентификатор 68134.703.892.4.2 с площ 85,25 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 64, бл. 4, жилищен етаж 1. Начална месечна наемна цена: 00 (петстотин двадесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 528.00 (петстотин двадесет и осем) лв.
 11. Апартамент № 2 с идентификатор 68134.703.1319.1.32 с площ 107,01 кв.м, ул. „Николай Коперник“ № 21, ет.3. Начална месечна наемна цена:00 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 650.00 (шестстотин и петдесет) лв.
 12. Търговско помещение на две нива (партер и подземен етаж) с идентификатор 68134.901.738.1.46 с обща площ 137,70 кв.м, находящо се в гр. София, бул. „Черни връх“ № 23, вх. Б. Начална месечна наемна цена: 00 (хиляда и шестстотин) лв. без ДДС. Депозит: 1600.00 (хиляда и шестстотин) лв.

 

          КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 05.05.2021г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 16.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 04.05.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 16.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52