„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Тип: СТАЯ
 • Свободен
 1. Апартамент № 6, ет.2, бл. 4 с площ от 85,25 кв.м, находящ се на ул. „Христо Максимов“ № 64, район Слатина, гр. София. Начална месечна наемна цена: 407.00 /четиристотин и седем/  лева без ДДС. Депозит: 407.00лв. /четиристотин и седем/;
 2. Апартамент № 7 с площ от 108,13 кв.м, находящ се в гр. София, район Слатина, ул. „Христо Максимов“ № 64, блок 4, ет. ІІ, заедно с мазе № 4 с площ от 2,52 кв.м, находящо се в същата сграда. 516.00 /петстотин и шестнадесет/ лева без ДДС. Депозит: 516.00 лв. /петстотин и шестнадесет/лв.
 3. Подземен гараж № 12 с площ от 21,95 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул. „Николай Коперник“ № 21, район „Слатина“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 65.00  /шестдесет и пет/ лева без ДДС. Депозит: 65.00 лв. /шестдесет и пет/ лв.
 4. Подземен гараж № 13 с площ от 23,09 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул. „Николай Коперник“ № 21, район „Слатина“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 65.00  /шестдесет и пет/ лева без ДДС. Депозит: 65.00 лв. /шестдесет и пет/ лв.
 5. Апартамент № 4 с площ от 86,48 кв.м, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Елемаг“ № 26, секция „Б“, ет. ІІІ, заедно с избено помещение № 4 с площ от 3,33 кв.м в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 550.00 /Петстотин и петдесет/ лева без ДДС. Депозит: 550.00 лв. /Петстотин и петдесет/ лв.
 6. Апартамент № 10, секция „В“, на V етаж, със застроена площ 176,38 кв.м, находящ се на ул. „Елемаг“ № 26, гр. София, район Изгрев. Начална месечна наемна цена: 1 120.00 /хиляда сто и двадесет/ лева без ДДС. Депозит: 1 120.00 /хиляда сто и двадесет/ лв.
 7. Апартамент № 131, ет. 8, вх. „Е“, в жилищна сграда на бл. 21, ул. „Драговица“ със застроена площ 46,46 кв.м, гр. София, район Оборище. Начална месечна наемна цена: 360.00/триста и шестдесет/ лева без ДДС. Депозит: 360.00 /триста и шестдесет/ лв.
 8. Апартамент № 44 с площ 109,46 кв.м, находящ се в блок № 458, вх.2, ж.к. Младост 4, район Младост, гр. София. Начална месечна наемна цена: 630.00 /шестстотин и тридесет/ лева без ДДС. Депозит: 630.00 /шестстотин и тридесет/ лв.
 9. Апартамент № 1, ет.2, с площ 79,44 кв.м и избено помещение № 1 с площ 7,42 кв.м, находящи се на ул. „Смърч“ № 24, гр. София, район Красно село. Начална месечна наемна цена: 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева без ДДС. Депозит: 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лв.
 10. Гараж № 1 с площ 18,35 кв.м, находящ се на  ул. Милин Камък“ №  67, район Лозенец, гр. София. Начална месечна наемна цена: 50.00 /петдесет/ лева без ДДС. Депозит: 50.00 /петдесет/ лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 15.03.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

 • IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
 • IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.

                     Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 26.02.2021 г. до 11.03.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 12.03.2021 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 26.02.2021 г. до 11.03.2021 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52