„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Апартамент № 8, ет.2, бл. 1, находящ се в жилищна сграда на ул. „Гео Милев“ № 49А, със застроена площ 72,78 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 403 лв. /Четиристотин и три лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 403 лв. /Четиристотин и три лева/.
  2. Апартамент №6 с площ 75,87 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул. „Смърч“ №24, гр. София, район „Красно село“. Начална месечна наемна цена: 440 лв. /Четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 440 лв. /Четиристотин и четиридесет лева/.
  3. Магазин №3А на две нива с идентификатор 68134.4358.301.4.28 с площ 86,76 кв.м, находящ се в ж.к. „Люлин 8“, ул. „Гоце Делчев“, бл. 820, тяло Б, вх. А, район Люлин, гр. София. Начална месечна наемна цена: 565 лв. /Петстотин шестдесет и пет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 565 лв. /Петстотин шестдесет и пет лева/.
  4. Паркомясто №26 -14,50 кв.м, находящо се на първи сутеренен  етаж в административна сграда на ул.“Три уши“ №  6Б. Начална месечна наемна цена: 160 лв. /Сто и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 160 лв. /Сто и шестдесет лева/.
  5. Паркомясто №27 -14,50 кв.м, находящо се на първи сутеренен  етаж в административна сграда на ул.“Три уши“ №  6Б. Начална месечна наемна цена: 160 лв. /Сто и шестдесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 160 лв. /Сто и шестдесет лева/.
  6. Паркомясто №53 -14,50 кв.м, находящо се на втори сутеренен  етаж в административна сграда на ул.“Три уши“ №  6Б. Начална месечна наемна цена: 130 лв./Сто и тридесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 130 лв./Сто и тридесет лева/.
  7. Паркомясто №54 -13,81 кв.м, находящо се на втори сутеренен  етаж в административна сграда на ул.“Три уши“ №  6Б. Начална месечна наемна цена: 120 лв. /Сто и двадесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 120 лв. /Сто и двадесет лева/.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 15.4.2019 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 29.03.2019 г. до 11.04.2019г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 12.04.2019 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 29.03.2019г. до 11.04.2019г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78; 02/937-78-44