„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Апартамент № 8, ет.2, бл. 1, находящ се в жилищна сграда на ул. „Гео Милев“ № 49А, със застроена площ 72,78 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 394 лв. /Триста деветдесет и четири лева/ без ДДС. Депозит: 394 лв. /Триста деветдесет и четири лева/.
  2. Апартамент № 6, секция „Б“, IV /четвърти/ етаж, със ЗП 86,48 кв.м, находящ се на ул. „Елемаг“ №26, гр. София, район „Изгрев“. Начална месечна наемна цена: 530 лв. /петстотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит:  530 лв. /петстотин и тридесет лева/
  3. Апартамент №6 с площ 75,87 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул. „Смърч“ №24, гр. София, район „Красно село“; Начална месечна наемна цена: 430 лв. /четиристотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 430 лв. /четиристотин и тридесет лева/.
  4. Магазин №3А на две нива с идентификатор 68134.4358.301.4.28 с площ 86,76 кв.м, находящ се в ж.к. „Люлин 8“, ул. „Гоце Делчев“, бл. 820, тяло Б, вх. А, район Люлин, гр. София. Начална месечна наемна цена: 565 лв. /петстотин шестдесет и пет лева/ без ДДС. Депозит: 565 лв. /петстотин шестдесет и пет лева/.
  5. Офис, находящ се на ул. „Цар Асен“ № 1, ет. 5, с полезна площ 76,29 кв.м, гр. София, район Триадица. Начална месечна наемна цена: 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 29.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 12.10.2018 г. до 25.10.2018 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 26.10.2018 г. от 09:00ч.  до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 12.10.2018 г. до 25.10.2018 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78,  02/937-78-52