„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Дата на публикацията

08.02.2018
  • гр. София
  • Тип: СТАЯ
  • Свободен

 

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Гараж № 21 на ниво сутерен, състоящ се от гаражно помещение със застроена площ 17,01 кв.м, находящ се в жилищна сграда бл. 4, ул. „Христо Максимов“ №64, гр. София, район “Слатина”. Начална месечна наемна цена: 60 лв. /Шестдесет лева/ без ДДС. Депозит: 60 лв.

  2. Апартамент № 8, ет.2, бл. 1, находящ се в жилищна сграда на ул. „Гео Милев“ № 49А, със застроена площ 72,78 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 390 лв. /Триста и деветдесет лева/ без ДДС. Депозит: 390 лв.

  3. Апартамент № 6, секция „Б“, IV /четвърти/ етаж, със ЗП 86,48 кв.м, находящ се на ул. „Елемаг“ №26, гр. София, район „Изгрев“. Начална месечна наемна цена: 530 лв. /Петстотин и тридесет лева/ без ДДС. Депозит: 530 лв.

  4. Апартамент № 5, ет. 4, секция „В“, находящ се в жилищна сграда на ул. Николай Коперник“ №14, със застроена площ 107,01 кв.м, заедно с избено помещение № 8 с площ 3,50 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 570 лв. /Петстотин и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 570 лв.

  5. Апартамент №6 с площ 75,87 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул. „Смърч“ №24, гр. София, район „Красно село“. Начална месечна наемна цена: 420 лв. /Четиристотин и двадесет лева/ без ДДС. Депозит: 420 лв.

  6. Терен, част от УПИ I, кв. 158, м. „Лозенец – II част”, находящ се на ул. „Галичица” №5, с площ 884 кв.м, гр. София”. Начална месечна наемна цена: 600 лв. /шестстотин лева/ без ДДС. Депозит: 600 лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 26.02.2018 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 08.02.2018 г. до 22.02.2018 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 23.02.2018 г.от 09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 08.02.2018г. до 22.02.2018 г., включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78, 02/937-78-52.