„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  • гр. София
  • Тип: СТАЯ
  • Свободен

Софиский имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  1. Хале №1 с площ 102 кв.м, разположено в промишлена сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, кв. 74, м.”Карпузица”, ул. „Средорек“ № 5 /стар адрес ул. „Средорек“ № 30/, район „Витоша”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 300 лв. /Триста лева/ без ДДС. Депозит: 300 лв. /Триста лева/.

  2. Офис с площ 172,72 кв.м, разположен на партерния и на първи етаж в сграда – тяло „А”, находящ се на ул. „Евлия Челеби” № 42А, район „Витоша”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 270 лв. /Двеста и седемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 270 лв. /Двеста и седемдесет лева/

  3. Подземен гараж №12 с площ от 21,95 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул. „Николай Коперник“ №21, район “Слатина”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 50 лв. /Петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 50 лв. /Петдесет лева/.

  4. Подземен гараж №13 с площ от 23,09 кв.м, находящ се в жилищна сграда на ул. „Николай Коперник“ №21, район “Слатина”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 50 лв. /Петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 50 лв. /Петдесет лева/.

  5. Магазин №1 с площ 70 кв.м, находящ се в бл.503, вх.1-партер, жк. „Младост” 1А, район „Младост”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 400 лв. /Четиристотин лева/ без ДДС. Депозит: 400 лв. /Четиристотин лева/.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 16.03.2017 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. /Пет лева/ без ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, ет. 6, всеки работен ден от 28.02.2017 г. до 14.03.2017 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15.03.2017 г.от 09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 28.02.2017 г. до 14.03.2017 г., включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78, 02/937-78-52.