Парк „Възраждане“

 На 26 януари 2015г., от 10:30 ч., в Столична община, ще се състои официалното  подписване на десетия договор за финансиране на градски проектПарк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“ – I етап  на  общинско дружество „Софийски имоти” ЕАД.

 

Проектът предвижда изграждането на новопроектирана зелена площ за обществено ползване с паркинг за 54 паркоместа, нова монолитна сграда на две нива за кафе-ресторант, съоръжение за катерене, амфитеатър за провеждане на културни и акционни събития, зона за циркова площадка и др. Реализацията на проекта ще създаде условия за подобряване на обществената среда за отдих и развлечения от семеен тип на територията на Столична община и в частност в район „Възраждане”. С Решение № 513 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г. на Столичния общински съвет на общинско дружество „Софийски имоти” ЕАД е възложено да реализира проект „Парк „Възраждане”, гр.София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв.1а, УПИ І и УПИ ІІІ”.

 

Общата стойност на проекта е 4 254 690,68 лв., като 1 742 060 лв. са предоставени под формата на заем по инициатива JESSICA. От тях 871 030 лева (50%) са средства, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, а останалите 871 030 лева (50%) са средства, предоставени от Фонд за устойчиво градско развитие на София – ФУГРС ЕАД. Собственият принос на „Софийски имоти“ ЕАД по проекта е осигурен чрез извършването на целеви продажби на притежавани от дружеството имоти.

 

Проектът е одобрен за финансиране с решение на Инвестиционния комитет на фонда от 20.11.2014 г. и на Столичния общински съвет от 18.12.2014 г. (Решение № 808 по Протокол № 73).

Logo Sofimoti_Sasho