ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ

През 2016г., въз основа на издадено през 2014 г. Разрешение за строеж на Главния архитект на Столична община, „Софийски имоти“ ЕАД изгради в УПИ I и УПИ III в кв.1„А“, м.“Зона Б-5-4“, възложения с решение на Столичния общински съвет проект Парк „Възраждане”, върху площ от 52 декара. С решение № 817 от месец декември 2017 г. на Столичния общински съвет, е дадено съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да осъществи дейностите по реализиране на разширение на парк „Възраждане“ и върху УПИ I-„за парк“, с площ от 25 декара, като е дадено съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да разходва собствени средства за изготвяне на идеен и технически инвестиционни проекти, въз основа на които да се определят прогнозни стойности по окрупнени показатели за реализация на общинското мероприятие.В изпълнение на това решение и при спазване изискванията на Закона за обществени поръчки, с договор Д-ОП-005 от 30.03.2018г. е възложен и изготвен инвестиционен проект във фаза „Идеен проект за РС“ от архитектурно студио „Денеф” ЕООД.

В разработения идеен проект, обектът условно се разделя на две зони – Паркова зона и Развлекателно-рекреационен комплекс. В парковата зона са обособени 4 главни подхода и 4 второстепенни подхода към парка. Чрез главните подходи е осигурен бърз транзитен достъп от и към съседно разположените жилищни сгради, парк „Възраждане“, комплекс „Спортна София“, намиращите се в близост търговски обекти, училище, детска градина, спирки на градския транспорт, метростанция Опълченска и други. Централната зона, която се формира от пресичането на основните алеи и подходи, осигурява и достъп до всички останали зони от парка, чрез второстепенни и третостепенни алеи. Оформена е като широко открито пространство с обособени места за сядане и богато озеленяване. Предвидени са и 5 площадки за пасивен отдих с различна големина и кътове за отдих в различни части на парка. Тези площадки са разположени в периферията, в близост до второстепенните подходи и встрани от главните и по-натоварени алеи. Най-голямата от тези площадки е оформена около съществуващ летен дъб с впечатляващи размери и корона с диаметър близо 25м. В централната зона на парка са оформени открити пространства под формата на самостоятелни поляни с южно изложение, подходящи за свободни игри, пикник на открито, слънчеви бани и отдих.

По отношение на растителността са запазени всички съществуващи единични екземпляри, както и голяма част от видовете съставящи образувалите се на място широколистни масиви. Предвид едро размерния характер на съществуващата растителност тя е използвана като  основополагаща за  оформянето на пространствата и обемната композиция на растителността. На места съществуващите дървета са оставени като акценти и са използвани като солитери, а на други са включени в новопроектираните групи и масиви. Формирани са балансирани закрити, открити и полуоткрити паркови пространства. Поради равнинния характер на проектния терен и с цел допълнително обособяване на отделните паркови зони, в композицията са включени 4 геопластики, които оформят и границата с развлекателно-рекреационния комплекс.

Развлекателно-рекреационният комплекс заема около 6.5 декара в южната част терена, с вход от ул.“Българска морава“ и капацитет от около 500 посетители. Територията, на която е развит е отделена от останалата част на имота, посредством декоративен архитектурен детайл. Състои се от открити басейни, водно-игрови съоръжения и обслужваща сграда с подземни спа-зона и закрит басейн. За пълненето на басейните е предвидено да се използва минерална вода от съществуващото на границата на имота находище „Баталова воденица“.

Основната цел е чрез създаването на този комплекс да се облагороди района на парк „Възраждане“, както и да се придадат допълнителни функции за различни активности и отдих:

  • Подобряване на средата за отдих и развлечения от семеен тип на територията на централна градска част;
  • Създаване на допълнителни условия за спорт и рекреация на територията на паркова градска среда;
  • Подобряване на социално-икономическите характеристики на района и разкриване на нови работни места;
  • Създаване на здравословна жизнена среда, чрез използването на минерална вода от съществуващото находище;

Проектът е направен така, че да покрие нуждите на деца и възрастни и да се превърне в една семейна зона, в която всеки член на семейството може да открие своя начин да прекара пълноценно свободното си време.

Върху проектния терен е предвидено да се разположат 5 открити басейна:

  • Основен детски басейн с дълбочина 15см и площ 683м². В него е разположено водно-игрово съоръжение с 4 пързалки за спускане и множество водни ефекти;
  • Детски басейн с дълбочина 60см и площ 122м²;
  • Бебешки басейн с дълбочина 20см и площ 28м²;
  • Развлекателен басейн с дълбочина 140см и площ 300м²;
  • Хидромасажен басейн с дълбочина 90см и площ 44м²;

Проектът предвижда 2 пързалки тип „Ролба“ с по 1 улей и 1 пързалка с 3 успоредни улея в северната част на комплекса. Спускането по тях е от стартова площадка на покрива на обслужващата сграда, достъпна от външно стълбище от север. Тези пързалки са предназначени за лица над 130см.

В западната част на рекреационния комплекс е разположена обслужващата сграда, в подземната част на която се намира СПА зоната и закрития басейн. Проектът предвижда приемна зона с фоайе и рецепция, през която се достига до 2 съблекални за по 40 души, обслужващи водно-развлекателната зона, преддверие, тоалетни, кабини за преобличане, душове и реанимационен пункт. На втория етаж е разположено заведение за сервирне на напитки и закуски със зала за консумация за 32 души, което разполага с достъп до озеленения покрив на басейна чрез външна метална стълба и външен бар за сервиране на напитки в зоната, около басейните. Към заведението е предвидено помещение за подготовка на храни, а до него се намира кабинет за администрация. Проектът предвижда тоалетни, обслужващи този етаж на сградата.

На покрива на обслужващата сграда са разположени стартова площадка за спускане по водните пързалки, достъпна чрез външно стълбище, както и панорамна тераса за 32 души към заведението, достъпна от основната вертикална комуникация, през нивата на сградата.

Закритият басейн в сутерена е с размери на коритото 25х15м и шест плувни коридора. Осветяването е решено с естествена светлина, чрез „английски двор“ от юг. Басейнът е проектиран според изискванията на Международната федерация по плуване, с цел да позволи провеждането на тренировки в него.

СПА зоната заема северната част на сутерена и представлява зона за термални процедури, вкл. зона за масажи. Достъпна е от отделен вход на съблекалните през разпределително фоайе и включва: солна стая, парна баня, инфрачервена сауна, финландска сауна, шоково ведро, душове, зона за релакс с атриум, кабинет за сух масаж, кабинет за мокър масаж и кабинет с тангенторна вана. Фоайето е с осигурена видимост към водната повърхност и служи за изчакване. Разполага с рецепция и съблекални за мъже/жени за по 40 човека, вкл. шкафчета, тоалетни, душове и крачни корита.

При подбора на видовия състав за разширението на парка е взета под внимание, както съществуващата в проектния терен растителност, така и тази във вече изградената част от парк „Възраждане“ и съседните съществуващи алейни и улични насаждения. Преобладават широколистните видове 346 броя – шестил, сребролистен явор, дъб, платан, каталпа, както и по-интересни в багрово и естетическо отношение – див рожков, ликвидамбър, червенолистна слива, плачещ червенолистен бук. За формиране на смесени групи и засилване на целогодишния ефект от растителността в проекта се предвиждат и иглолистни видове – 80 броя – ела, секвоя, кедър, туя и лъжекипарис. Храстови групи от вечнозелени – 5865 броя, листно декоративни и цъфтящи храсти – 4370 броя и лехи със сезонни цветя – 5000 броя, допълват обемно-пространствената композиция на растителността и създават прехода към тревните площи.

Основния тип настилка за главните и второстепенните алеи в парковата част е от бетонов унипаваж в два цвята – светло сив и антрацит, окантени с бетонов бордюр. В контактните зони, където се осъществява връзка между новопроектираната паркова зона и съществуващата е предвидено да се използва същата настилка като тази в готовата част на парк „Възраждане“ – бетонов унипаваж хексагон в жълт цвят. Третостепенните алеи в парка са предвидени, като затревени пътеки.

Предвиденото в проекта парковото обзавеждане е от пейки, чешми, кошчета за отпадъци и шезлонги. Пейките са с облегалки в комбинация от метал и дърво. Предвидени са  130 броя, разположени равномерно на групи или самостоятелно по площадките за отдих. Двете  чешми са разположени на места в близост до пресичането на главни с второстепенни алеи с цел осигуряването на по-широк достъп. Кошчетата за отпадъци са 37 броя и са равномерно разположени в парковата зона в удобна близост до местата за сядане и транзитните преминавания през парковата територия. Шезлонгите са 40 броя и са разположени в тревните площи в зоните с открити пространства.

За реализация на проекта „Софийски имоти“ ЕАД предвижда, след получаване на съгласие от Столичния общински съвет, да разходва собствени средства и да кандидатства за финансиране, чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства по Оперативна Програма „Региони в растеж“. Индикативната стойност за реализация на разширението, изведена въз основа на изготвения идеен инвестиционен проект е в размер на 9.5 млн. лева без ддс. Изборът на изпълнител ще бъде извършен след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки.