О Б Я В А

Дата на публикацията

19.07.2018

 До заинтересованите лица и общественост:

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.

„Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет. 6

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец „ТК Софийски имоти“ и автоматизирана поливна система на територията на Парк „Възраждане“. Кладенецът и поливната система се намират в имот в част от УПИ I „за парк“, кв.1, м. Парк „Възраждане“ Зона Б-5-4, идентичен с ПИ 68134.305.79, гр. София. За осигуряване на необходимите водни количества за автоматизираната поливна система ще бъде изграден един тръбен кладенец с дълбочина 60 m.

 За контакти: Елена Попова – 0882036686, epopova@sofimoti.bg

Писмени становища и мнения се приемат в „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет. 6