На 5-ти декември, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от три години”

Дата на публикацията

05.12.2016

Файлове

На 5-ти декември, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:

„Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от три години”