На 10.05.2018г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни и други ремонтни дейности на обекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Смърч“ № 24, ап.6 Обособена позиция № 2: Офис, находящ се в гр. София, ул. „Цар Асен“ № 1, ет. 5 Обособена позиция № 3: Апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг“ № 26, ап. 6 Обособена позиция № 4: Апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49А, ап. 8″

Дата на публикацията

10.05.2018

Файлове

На основание чл. 82, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Раздел III „ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА“ от Рамково споразумение № Д-ОП-003/05.10.2017г., сключено въз основа на проведена процедура на публично състезание, открита с решение № СИ-ОП-03-021 / 12.06.2017г., „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител с Покана изх. № СИ-ОП-03-065/10.05.2018г. с предмет: „Извършване на строително-монтажни и други ремонтни дейности на обекти по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Смърч“ № 24, ап.6

Обособена позиция № 2: Офис, находящ се в гр. София, ул. „Цар Асен“ № 1, ет. 5

Обособена позиция № 3: Апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг“ № 26, ап. 6

Обособена позиция № 4: Апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 49А, ап. 8″ 

http://www.sofimoti.bg/%D0%BD%D0%B0-12-06-2017%D0%B3-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B5%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%81/