Услуги

  • Стопанисване и управление на недвижими имоти.
  • Подготовка на експертни оценки за справедлива пазарна стойност на недвижими имоти.
  • Предпроектни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти.