Ръководство

  1. Димитър Шивачев – изпълнителен директор
  2. Полина Витанова –  председател на СД
  3. Антония Терзиева– зам.-председател на СД