Акценти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

09.06.2021

  Апартамент № 39 с идентификатор 68134.4089.603.1.118, с площ 88,50 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост-4", бл. 458, вх. 1, секция "А", ет.8. Начална месечна наемна цена: 364.00 (триста шестдесет и четири) лева без ДДС. Депозит: 364.00 (триста шестдесет и четири) лева; …

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

08.06.2021

  Апартамент № 6, ет.2, бл. 4 с площ от 85,25 кв.м, находящ се на ул. "Христо Максимов" № 64, район Слатина, гр. София. Начална месечна наемна цена: 407.00 /четиристотин и седем/  лева без ДДС. Депозит: 407.00лв. /четиристотин и седем/; Апартамент № 7 с площ от…

повече

До заинтересованите лица и общественост:

26.05.2021

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)   „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет. 6   СЪОБЩАВА   на засегнатото…

повече

До заинтересованите лица и общественост:

25.05.2021

„Софийски имоти“ ЕАД е собственик недвижим имот, представляващ: терен с площ 5766 кв.м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.966, кв.77, м. „Бул. Ломско шосе”, находящ се на ул. „Кирил Дрангов”, р-н “Надежда”, гр. София, отреден „За покрит…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

24.04.2021

  Апартамент № 5 с идентификатор 68134.703.892.4.4, с площ 112,30 кв.м, находящ се в гр. София, ул. "Христо Максимов" № 64, ет.2. Начална месечна наемна цена: 572.00 (петстотин седемдесет и два)  лв. без ДДС. Депозит: 572.00 (петстотин седемдесет и два) лв. Апартамент…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

23.04.2021

  Офис №1 с идентификатор 68134.1001.5.2.1, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 836.00 (осемстотин тридесет и шест)  лв. без ДДС. Депозит: 836.00 (осемстотин…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

16.04.2021

Апартамент № 8 с идентификатор 68134.902.622.1.8 с площ 83.20 кв.м, находящ се в гр. София, ул. Милин Камък" №  67, ет.4. Начална месечна наемна цена: 00 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 650.00 (шестстотин и петдесет) лв. Апартамент № 8 с идентификатор…

повече

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

20.03.2021

  Обект-аптека с идентификатор 68134.1386.2651.1.225, с площ 86,94 кв.м, находяща се в гр. София, ж.к. “Надежда І”, ул. “Ломско шосе”, бл. 172, вх. Ж, ет.1. Начална месечна наемна цена: 1 499.00 (хиляда четиристотин деветдесет и девет) лева без ДДС. Депозит: 1 499.00…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

15.03.2021

Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на…

повече

Please log in or register to view the gallery.