Акценти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

16.04.2021

Апартамент № 8 с идентификатор 68134.902.622.1.8 с площ 83.20 кв.м, находящ се в гр. София, ул. Милин Камък" №  67, ет.4. Начална месечна наемна цена: 00 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 650.00 (шестстотин и петдесет) лв. Апартамент № 8 с идентификатор…

повече

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

20.03.2021

  Обект-аптека с идентификатор 68134.1386.2651.1.225, с площ 86,94 кв.м, находяща се в гр. София, ж.к. “Надежда І”, ул. “Ломско шосе”, бл. 172, вх. Ж, ет.1. Начална месечна наемна цена: 1 499.00 (хиляда четиристотин деветдесет и девет) лева без ДДС. Депозит: 1 499.00…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

15.03.2021

Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

12.03.2021

  Апартамент № 12 с идентификатор 68134.800.450.1.25, с площ 68,07 кв.м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг" № 26,. ет.7. Начална месечна наемна цена: 450 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 450.00 (четиристотин и петдесет) лв. Апартамент № 4 с…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

12.03.2021

  Офис №1 с идентификатор 68134.1001.5.2.1, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 836.00 (осемстотин тридесет и шест)  лв. без ДДС. Депозит: 836.00 (осемстотин…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

15.02.2021

 Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на…

повече

О Б Я В А

12.01.2021

До заинтересованите лица и общественост: На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)   „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул.…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

21.12.2020

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Терен с площ 608 кв.м, заедно с едноетажна сграда, находящи се на ул. „Стоян Михайловски“ №32, район „Лозенец“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 343 лв.…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

21.12.2020

  „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Магазин № 1 с площ 70,00 кв.м, находящ се в бл. 503, вх. 1, ж.к. "Младост - 1А", гр. София, район Младост. Начална месечна наемна цена: 680 лв./шестстотин и осемдесет лева/ без…

повече

Please log in or register to view the gallery.