Акценти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

22.07.2022

Гараж № 2 с идентификатор 68134.306.403.1.61, застроена площ 26,85 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 207.00 (двеста и седем) лв. без ДДС. Депозит:…

повече

 „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

17.06.2022

Трети офисен етаж /включващ офиси №№ 7, 8, 9 и 10 с обща площ 151,26 кв.м и идентификатори 68134.1001.5.2.7, 68134.1001.5.2.8, 68134.1001.5.2.9 и 68134.1001.5.2.10, заедно с паркоместа № 24 с площ 16.60 кв.м и № 25 с площ 14.38 кв.м на І- во ниво на подземен паркинг в сграда находяща се на ул. "Три…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

09.06.2022

Гараж № 2 с идентификатор 68134.306.403.1.61, застроена площ 26,85 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална цена: 207.00 (двеста и седем) лв. без ДДС. Депозит:…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

09.05.2022

Апартамент №14 с идентификатор  68134.306.403.1.14, застроена площ 49,73 кв.м, находящ се на ет. 2, състоящ се от дневна, кухня и трапезария, спалня, баня, преддверие, склад и балкон в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София,…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

18.03.2022

Апартамент №12 с идентификатор  68134.306.403.1.12, застроена площ 54,94 кв.м, находящ се на ет. 2, състоящ се от дневна, кухня и трапезария, спалня, баня, преддверие, склад и балкон в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София,…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

18.03.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Търговско помещение с идентификатор 68134.1936.1173.1 със застроена площ 22  кв.м, находящ се на  ул. "Панорамен път" № 67 в кв. "Бояна", гр. София. Начална цена: 220.00 (двеста и…

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

11.02.2022

Офис №1 с идентификатор 68134.1001.5.2.1, с площ 50.45 кв.м, находящ се на ет.2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 500.00 (петстотин) лв. без ДДС. Депозит: 500.00 (петстотин) лв.Офис №2 с…

повече

“Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

14.01.2022

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Гараж №1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв.м, находящ се на  ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н …

повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

14.01.2022

Апартамент №8 с идентификатор  68134.306.403.1.8, застроена площ 54,34 кв.м, находящ се на ет. 2, състоящ се от дневна, кухня и трапезария, спалня, баня с тоалетна, преддверие, склад и балкон в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес:…

повече

Please log in or register to view the gallery.