Парк Възраждане

На 17.03.2017г. „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура по събиране на оферти с обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за обект: Сграда в УПИ IV-общ, кв. 276, м. „Зона Б-19“, находящ се в гр. София, Район „Възраждане”“

Съобщение

Относно: Процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на система за видеонаблюдение на Парк Възраждане“, открита с Решение № СИ-ОП-03-024/22.06.2016г., вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 02885-2016-0002. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В съответствие с изискванията на чл. 57, ал...повече

Лятната инициатива на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето „Градът на Игрите“

„Градът на игрите“ и в София Лятната инициатива на Съвета на децата към ДАЗД събра малчугани от столицата и област Перник. Най-младия парк в София – парк „Възраждане“, безвъзмездно предоставен от „Софийски имоти“ ЕАД, беше домакин на инициативата, която се провежда за втора поредна година в цялата страна. Идеята на инициативата „Градът н...повече

На 22-ри Юни, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Доставка и изграждане на видеонаблюдение на парк Възраждане“

На 22-ри Юни, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Доставка и изграждане на видеонаблюдение на парк Възраждане“ повече

„Щафета за знаещи” в чест на 60-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО

На 14.06.2016 г. в парк „Възраждане“ се проведе организирана от Министерството на младежта и спорта „Щафета за знаещи“, по повод 60-годишнината от членството на България в Организацията на ООН за образование, наука и култура. На официалното откриване на събитието присъстваха заместник-министърът на младежта и спорта Асен Марков, кметът на район „Възраждане“ Савина Савова, общинският съветник Борислав Борисов, замес...повече

На 09.02.2016г. „Софийски имоти” ЕАД обявява стартирането на процедура на договаряне без обявление на обществената поръчка с предмет:„Извършване на допълнителни строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“, Етап I

Откриване парк „Възраждане“

       На 17.04.2016 г. официално бе открит за посетители най-новият парк „Възраждане“ в гр. София. Сред първите посетители и официални гости бяха Министър-председателя на Република България – г-н Бойко Борисов, кметът на гр. София – г-жа Йорданка Фандъкова, кметът на район Възраждане – г-жа Савина Савова, Изпълнителният директор на „Софийски имоти “ ЕАД – г-н Анастас Тодоров, Председателя на Съвета на директорите на „Софийски имоти„ ЕАД – г-жа Полина Витанова и Зам...повече