Кореспонденция с Агенцията по обществени поръчки

Осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

Осъществен контрол по чл.232 от ЗОП по проведена процедура на публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза на проектиране „Технически проект“ за обект „Високоетажна жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, в УПИ XII-293, кв.262, м.“Зона Б-5-3″, район „Възраждане“, гр...повече