Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

На 04-ти Януари, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“

На 04-ти Януари, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“ повече

На 05.11.2015г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП повече