Архив

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти и гаражи

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Апартамент №4 с площ от 86,48 кв.м, находящ се на ул.“Елемаг“ №26, секция “Б”, ет. ІІІ, заедно с избено помещение №4 с площ от 3,33 кв.м, район “Изгрев”, гр. София.  Начална месечна наемна цена – 420 лв. /Четиристотини двадесет лева/, без ДДС. Депозит: 420 лв. /Четиристотин и двадесет лева /...повече

„Софийски имоти” ЕАД с ново ръководство

На 27.06.2013 г. се проведе заседание на Столичен общински съвет (СОС) за избор на членове на Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД. След провеждане на публичен подбор, на основание Решение №96 по Протокол №35 от заседание на СОС, проведено на 28.02.2013 г., и  в съответствие с разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.221, т...повече