Архив

„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот

„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следния имот: „Сграда с площ 9,00 кв.м /бивш трансформаторен пост/ в ПИ 111001, м. „Мало равнище“ в землището на с. Бързия, община Берковица, област Монтана. Начална тръжна цена: 2 700 лв. (Две хиляди и седемстотин лева) без ДДС. Стъпка на наддаване: 100 лв. /Сто лева/ без ДДС. Депозит: 135 лв. / Сто тридесет и пет лева/ без ДДС...повече

„Софийски имоти“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следният имот:

„Софийски имоти“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следният имот: Търговско помещение със ЗП – 158 кв.м, находящо се в партерния етаж на шестетажна сграда на бул. „Христо Ботев“ № 5÷7, гр. София. Начална месечна наемна цена в размер на 1 900 лв. (Хиляда и деветстотин лева) без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 1 900 лв. (Хиляда и деветстотин лева)...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти: 30% идеални части от поземлен имот пл. № 39, целият с площ от 308 кв.м, включен в УПИ IV, кв. 387, м. „Здраве“ по плана на гр. София, заедно с реални дялове от масивна двуетажна сграда, представляващи първи етаж, застроен на 70 кв.м, заедно с 35/100 ид.части от общите части на сградата и мазето и тавански етаж, застроен на 70 кв.м, заедно с 25/100 ид.части от общите части на сградата и мазето, с административен адрес: ул...повече

Лятната инициатива на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето „Градът на Игрите“

„Градът на игрите“ и в София Лятната инициатива на Съвета на децата към ДАЗД събра малчугани от столицата и област Перник. Най-младия парк в София – парк „Възраждане“, безвъзмездно предоставен от „Софийски имоти“ ЕАД, беше домакин на инициативата, която се провежда за втора поредна година в цялата страна. Идеята на инициативата „Градът н...повече

„Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти:

   „Софийски имоти“ ЕАД обявява търг с явно наддаване, за продажба на следните имоти: 1.      ПИ № 1264 с площ по скица от 3 455 кв.м, включен в УПИ I, кв.93, м.“Хр. Смирненски – Слатина“, находящ се в гр. София, район „Слатина“, между ул. „Мирково“, ул. „Гео Милев“ и ул. „Иван Димитров-Куклата“. Начална тръжна цена: 1 632 315.00 лв...повече

„Софийски имоти“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1.      Двуетажна къща със сутерен, находяща се в ПИ 940, кв.104, с площ 366 кв.м., находяща се на ул.“Йордан Йовков“ 15, м.“Красно село- Стрелбище, урб. Блок 32″, гр.София. Начална месечна наемна цена: 670 лв. /шестстотин и седемдесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 670 лв. /Шестстотин и седемдесет лева/. ОТ...повече

„Щафета за знаещи” в чест на 60-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО

На 14.06.2016 г. в парк „Възраждане“ се проведе организирана от Министерството на младежта и спорта „Щафета за знаещи“, по повод 60-годишнината от членството на България в Организацията на ООН за образование, наука и култура. На официалното откриване на събитието присъстваха заместник-министърът на младежта и спорта Асен Марков, кметът на район „Възраждане“ Савина Савова, общинският съветник Борислав Борисов, замес...повече