Етажен паркинг квартал „Надежда“ – 1-ва копка

На 28.10.2022г., петък, още един инвестиционен проект на „Софийски имоти“ ЕАД ще навлезе във фаза на изпълнение. В 11.00 ч. ще бъде направена символична „първа копка“, която ще постави началото на строителството по проект „Изграждане и експлоатация на етажен паркинг в кв.Надежда“.

Проектът адресира един от ключовите проблеми на столицата, свързан с недостатъчна инфраструктура за паркиране на автомобили. Предвижда се изграждане на модерен, автоматизиран паркинг за платено паркиране в ключов район на Столична община с наличие на множество жилищни и обществени обекти. Сградата е четириетажна с РЗП 7 990.84 м2 и озеленена площ от 2 324.30 м2. С проекта ще бъдат осигурени 310 автомобилни паркоместа, в т.ч. 14 места за хора в неравностойно положение и 32 паркоместа с възможност за зареждане на електрически превозни средства.

Настоящият проект отчита дигитализацията, като важна тенденция в градското развитие, като е предвидено паркингът да функционира изцяло автоматизирано: краткосрочно или дългосрочно пребиваване до възможност за безконтактна идентификация при влизане и безконтактно плащане на излизане.

Реализацията на проекта е в посока облекчаване на ключови проблеми за Район Надежда, Столична община, свързани с подобряване на градската среда от гледна точка на:• Освобождаване на пространства за възстановяване/изграждане на зелени площи;• Освобождаване на площи за пешеходно движение и алтернативен транспорт и повишаване на пътната безопасност;• Подобряване на икономическия облик и бизнес климата на общината;• Създаване на условия за по-спокоен и сигурен живот в район „Надежда“ и удобства за гостите на квартала.

За проекта е сключен Договор за финансиране с Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за София. Одобреното финансиране е в размер на 4 400 000 лв., от които 2 596 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Fund of Funds in Bulgaria – FMFIB. Общият бюджет на проекта е 6,31 млн. лв., като останалите средства са осигурени от „Софийски имоти“ ЕАД.

Това е трети проект на дружеството с финансиране от финансов инструмент, след двата успешно реализирани проекта за парк „Възраждане“ и плувен Комплекс „Възраждане“.