Месечен архив от август 2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Двуетажна сграда с идентификатор 68134.902.234.1, със застроена площ 110 кв.м и разгъната застроена площ 220 кв.м, заедно с прилежащ към сградата терен с площ 290 кв.м, съставляващ УПИ ХХІV-234 от кв.74, м. „Лозенец – ІІІ част“, поземлен имот с идентификатор 68134.902.234, находящи се на ул. „Кокиче“ № 20, р-н Лозенец, гр. София...повече