Месечен архив от август 2022

До заинтересованите лица и общественост:

 На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Гурко“ № 12, ет. 6 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА И ИЗВЪРШВАН...повече

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Апартамент №35 с площ 92.75 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост“ 4, бл.458, вх. 2, ет. 7. Начална месечна наемна цена: 508.00 (петстотин и осем) лв. без вкл. ДДС. Депозит: 508.00 (петстотин и осем) лв.Апартамент №37 с площ 96.85 кв.м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост“ 4, бл.458, вх. 1, ет. 8. Начална месечна наемна цена: 525.00 (петстотин двадесет и пет) лв...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за от даване под наем на следните имоти:

 „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за от даване под наем на следните имоти: Терен с идентификатор 68134.703.999 с площ 560 кв.м, находящ се в гр. София, район „Слатина“ на ъгъла на ул. „Светлоструй“ и ул. „Гео Милев“. Начална цена: 1 336.00 (хиляда триста тридесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 1 336.00 (хиляда триста тридесет и шест) лв.Апартамент № ...повече