Месечен архив от декември 2021

Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

К Терен, част от поземлен имот с идентификатор 68134.4334.9439, с площ 756 кв.м, находящ се на бул. „Президент Линкълн“, район „Овча купел“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 376.00 (триста седемдесет и шест) лв. без ДДС. Депозит: 376.00 (триста седемдесет и шест) лв. . Терен с площ 20 кв.м, част от имот с идентификатор 68134.305.390, находящ се на бул...повече