Месечен архив от декември 2020

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Терен с площ 608 кв.м, заедно с едноетажна сграда, находящи се на ул. „Стоян Михайловски“ №32, район „Лозенец“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 343 лв. /хиляда триста четиридесет и три лева/ без ДДС. Депозит: 1 343 лв. /хиляда триста четиридесет и три лева...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

  „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Магазин № 1 с площ 70,00 кв.м, находящ се в бл. 503, вх. 1, ж.к. „Младост – 1А“, гр. София, район Младост. Начална месечна наемна цена: 680 лв./шестстотин и осемдесет лева/ без ДДС. Депозит: 680 лв./шестстотин и осемдесет лева/ Част от недоизграден обект „Подземна улица“ с площ 400 кв...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:  Търговско помещение /пицария/ с площ 162,20 кв.м, находящо се на бул. „Шипченски проход“ № 4, гр. София, район Слатина. Начална месечна наемна цена: 2 400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/  без ДДС. Депозит: 2 400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/. Сграда-резиденция, ...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: Апартамент № 4 с площ от 86,48 кв.м, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, ул. „Елемаг“ № 26, секция „Б“, ет. ІІІ, заедно с избено помещение № 4 с площ от 3,33 кв.м в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 550 лв. /Петстотин и петдесет лева/ без ДДС. Депозит: 550 лв...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Апартамент № 1 от блок 1 с площ от 67,62 кв.м, находящ се на  ул. „Гео Милев” № 49А, район „Слатина”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 323 лв./триста двадесет и три лева/ без ДДС. Депозит: 323 лв./триста двадесет и три лева/. Апартамент № 2 с площ от 105,30 кв.м, находящ се на ул...повече