Месечен архив от декември 2018

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти

  „Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:             Апартамент № 8, ет.2, бл. 1, находящ се в жилищна сграда на ул. „Гео Милев“ № 49А, със застроена площ 72,78 кв.м, гр. София, район „Слатина“. Начална месечна наемна цена: 394 лв. /Триста деветдесет и четири лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител...повече