Месечен архив от август 2016

Лятната инициатива на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето „Градът на Игрите“

„Градът на игрите“ и в София Лятната инициатива на Съвета на децата към ДАЗД събра малчугани от столицата и област Перник. Най-младия парк в София – парк „Възраждане“, безвъзмездно предоставен от „Софийски имоти“ ЕАД, беше домакин на инициативата, която се провежда за втора поредна година в цялата страна. Идеята на инициативата „Градът н...повече

На 15-ти август, „Софийски имоти“ЕАД, обявява стартирането на процедура за провеждането на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, УЛ. „ГЕН. Й. В. ГУРКО“ № 12, ЕТ.4″.

  Обявление за приключване на договор повече