Месечен архив от ноември 2015

Реализация на Парк „Възраждане“

На 20.11.2015 , Кметът на София, г-жа Йорданка Фандъкова, заедно с кмета на район „Възраждане“ – г-жа Савина Савова, Добромир Бориславов – член на СД на „Софийски имоти“ ЕАД и представители на инвеститора посетиха на място и провериха как се реализират дейностите по изграждането на „Парк Възраждане”.  Най-мащабният за последните години проект за обществен парк в София се изпълнява от обединение включващо „Калистратов Груп“ ООД и „СК-13 Пътстрой“ АД, като се очаква да приеме първите свои посетители през месец април 2016 г....повече

На 18.11.2015г. „Софийски имоти” ЕАД обявява стартирането на процедура на договаряне без обявление на обществената поръчка с предмет: “ Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от 1 годинa“ .

На 18.11.2015г. „Софийски имоти” ЕАД обявява стартирането на процедура на договаряне без обявление на обществената поръчка с предмет: “ Доставка на електрическа енергия за нуждите на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от 1 годинa“ .

На 17.11.2015г. „Софийски имоти” ЕАД обявява стартирането на процедура на договаряне без обявление на обществената поръчка с предмет:„Извършване на допълнителни строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“, Етап I

На 05.11.2015г. „Софийски имоти“ ЕАД обявява стартирането на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление за обекти на „Софийски имоти“ ЕАД“