Месечен архив от ноември 2015

„Софийски имоти“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1. Хотел „Щъркелово гнездо“, язовир Искър – Сграден фонд – хотелска част от две масивни сгради с леглова база 50 легла, с РЗП 683.74 кв.м и РЗП 677.72 кв.м, ресторант с РЗП 308.67 кв.м и игрище, разположени върху терен от 6625 кв.м. Начална годишна наемна цена: 23 880 лв. /двадесет и три хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без ДДС, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител. Депозит: 1 990 лв. /Хиляда деветстотин и деветдесет лева/...повече

Ученическа почивна база, с. Мала църква

Село Мала църква е разположено между селата Бели Искър и Маджаре по пътя към село Говедарци, община Самоков. Базата е разположена югозападния край на селото към Рила планина. Сграден фонд от 27 сгради, от които масивна едноетажна сграда – кухненски блок със ЗП 150 кв.м и ЗП 28 кв.м и 25 броя сгради, със ЗП 62 кв.м, 63 кв.м, 127 кв.м, 201 кв.м, 28 кв.м, 461 кв.м, 88 кв.м, 161 кв.м, 164 кв.м, 165 кв.м, 66 кв.м, 3 бр. по 149 кв.м, 2бр. по 153 кв...повече

Ученическа почивна база, гр. Шабла

Ученическа почивна база в гр. Шабла се на брега на морето в северо – източна посока от  гр. Шабла. В близост до Езерецкото и Шабленското езеро. Сграден фонд – 33 броя бунгала, от които 30 бр. със ЗП 13 кв.м и 3 бр. със ЗП 8 кв.м и 4 броя обслужващи сгради, със ЗП  74 кв.м, 273 кв.м и 2 бр. по 25 кв.м, разположени върху терен с площ 10771 кв.м 1...повече

Хотел “Катерина”, гр. Балчик

Имотите са разположени в град Балчик, между основната крайбрежна улица – ул. „Магнолия” и ул. „Златко Петков“, в близост до плажната ивица и Ботаническата градина на гр. Балчик и архитектурно – парков  комплекс „Двореца“. Хотелска част: Сграда на два етажа с 16 броя стаи, всяка със самостоятелен санитарен възел, от които пет броя са с тераса и една стая  с климатик...повече

Хотел “Щъркелово гнездо”, язовир Искър

Хотел “Щъркелово гнездо”, язовир Искър се намира във вилна зона “Щъркелово гнездо”, западно от пътя от гр. София за гр. Самоков и курорта „Боровец“ в подножието на планината. Сграден фонд – хотелска част от две масивни сгради с леглова база 50 легла, ресторант, игрище, разположена върху терен от 6 625 кв.м. 1. Хотелска част: Два спални блока...повече

Реализация на Парк „Възраждане“

На 20.11.2015 , Кметът на София, г-жа Йорданка Фандъкова, заедно с кмета на район „Възраждане“ – г-жа Савина Савова, Добромир Бориславов – член на СД на „Софийски имоти“ ЕАД и представители на инвеститора посетиха на място и провериха как се реализират дейностите по изграждането на „Парк Възраждане”.  Най-мащабният за последните години проект за обществен парк в София се изпълнява от обединение включващо „Калистратов Груп“ ООД и „СК-13 Пътстрой“ АД, като се очаква да приеме първите свои посетители през месец април 2016 г....повече

На 18.11.2015г. „Софийски имоти” ЕАД обявява стартирането на процедура на договаряне без обявление на обществената поръчка с предмет: “ Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Софийски имоти“ ЕАД за срок от 1 годинa“ .