Месечен архив от март 2015

На 19.03.2015г. „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №12, ет. 6 обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“

Проекти „Парк Възраждане“ Етап I   Проекти „Парк Възраждане“ Етап II повече

Архив

Архив повече

Преходни публикации

Преходни публикации повече

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП

Обществени поръчки, възлагани чрез публична покана по ЗОП повече

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП повече

Предварителни обявления

Предварителни обявления повече

Вътрешни правила

Вътрешни правила Правила по ЗОП   повече