Месечен архив от февруари 2015

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти: 1. Терен с площ 1425 кв.м, съставляващ част от УПИ VII–СГО, кв.66А, м. „Христо Смирненски-Слатина”, находящ се на ул. „Гео Милев”, район „Слатина”, гр. София. Начална месечна наемна цена, в размер на 1 430 лв. /Хиляда четиристотин и тридесетлева/, без ДДС. Депозит: 1 430 лв. /Хиляда четиристотин и тридесет лева/...повече

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти и гаражи

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:   Апартамент №4 с площ от 86,48 кв.м, находящ се на ул.“Елемаг“ №26, секция “Б”, ет. ІІІ, заедно с избено помещение №4 с площ от 3,33 кв.м, район “Изгрев”, гр. София.  Начална месечна наемна цена – 420 лв. /Четиристотини двадесет лева/, без ДДС. Депозит: 420 лв. /Четиристотин и двадесет лева /...повече

Важно съобщение! „Софийски имоти“ ЕАД прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор“ по проект „Парк Възраждане“

„Софийски имоти“ ЕАД обявява обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“

„СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД  „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №12, ет.6 обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване настроителен надзорпри изпълнение настроително-монтажни и ремонтни работипо проект„Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м...повече

„Софийски имоти“ ЕАД обявява обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“

 „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ЕАД  „Софийски имоти“ ЕАД, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ №12, ет.6 обявява стартирането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв...повече

Проекти парк „Възраждане“ Етап II

Проекти парк „Възраждане“ Етап I