Месечен архив от януари 2015

Парк „Възраждане“

 На 26 януари 2015г., от 10:30 ч., в Столична община, ще се състои официалното  подписване на десетия договор за финансиране на градски проект – „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“ – I етап  на  общинско дружество „Софийски имоти” ЕАД. Проектът предвижда изграждането на новопроектирана зелена площ за обществено ползване с...повече