Месечен архив от юни 2013

„Софийски имоти” ЕАД с ново ръководство

На 27.06.2013 г. се проведе заседание на Столичен общински съвет (СОС) за избор на членове на Съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД. След провеждане на публичен подбор, на основание Решение №96 по Протокол №35 от заседание на СОС, проведено на 28.02.2013 г., и  в съответствие с разпоредбите на чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.221, т...повече