„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот:

  • гр. София
  • Свободен
  1. Бистро със застроена площ от 270.90 кв.м, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет.2 и панорамна тераса към бистрото на ет.3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар с диаметър 6 м, находящи се на територията на Аквапарк „Комплекс „Възраждане“, с административен адрес: ул. „Българска морава“ № 4, район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 5 720.00 (пет хиляди седемстотин и двадесет) лв. без ДДС, от която за бистро – сума в размер на 1350.00 (хиляда триста и петдесет) лв. без ДДС и за летен бар с диаметър 6 м /открита част за сезонно ползване/ – за периода от месец юни до месец септември вкл. сума в размер на 4370.00 (четири хиляди триста и седемдесет) лв. без ДДС.

Депозит: 5720.00 (пет хиляди седемстотин и двадесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 05.03.2024 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12,  всеки работен ден от 16.02.2024 г. до 29.02.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 01.03.2024  г. от 09:00ч.  до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 16.02.2024 г. до 29.02.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52