Кампания „Дни за информираност и спорт „Не обръщай гръб“

„Софийски имоти “ ЕАД безвъзмездно предостави парк „Възраждане“ за ползване от страна на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ).

БСБББ е неправителствена организация, която има за цел да защитава правата на пациентите с болест на Бехтерев и да информира обществеността за характера на заболяването и възможностите за неговата превенция. С цел осигуряване на широка обществена информираност за социалната значимост на заболяването, симптомите и възможностите за превенция бе организирана кампания „Дни за информираност и спорт „Не обръщай гръб“, чието начало постави волейболистът Евгени Иванов.

Празникът започна с демонстрационен волейбол мач на хора, страдащи от  болестта и продължи с различни  забавления и тематични игри за цялото семейство.

behterov_MG_1748_MG_1741_MG_2121_MG_1953_MG_1820