„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 • гр. София
 • Свободен

О

 1. Гараж № 16 със застроена площ 14,54 кв.м, находящ в сграда с адрес: гр. София; ул. „Христо Максимов“ № 64, бл.4. Начална месечна наемна цена: 138.00 (сто тридесет и осем) лв. без ДДС. Депозит: 138.00 (сто тридесет и осем) лв.
 2. Подземен гараж № 14 със застроена площ 22.76 кв.м, находящ се в сграда с адрес: гр. София, ул. „Николай Коперник“ № 21. Начална месечна наемна цена: 140.00 (сто и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 140.00 (сто и четиридесет) лв.
 3. Гараж № 1 с идентификатор 68134.306.403.1.60, застроена площ 27,54 кв.м, находящ се на ет.-1 в средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи с адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. “Царибродска” №136-142. Начална месечна наемна цена: 257.00 (двеста петдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 257.00 (двеста петдесет и седем) лв.
 4. Гараж № 1 с идентификатор 68134.203.291.1.43 със застроена площ 31,24 кв.м, находящ се в сграда с адрес: гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 55; сграда № 1. Начална месечна наемна цена: 180.00 (сто и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 180.00 (сто и осемдесет) лв.
 5. Ателие № 1 с идентификатор 68134.203.293.1.13, с площ 57,56 кв.м. (полезна площ 47 кв.м), находящо се в гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 51, ет. 6. Начална месечна наемна цена: 470.00 (четиристотин и седемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 470.00 (четиристотин и седемдесет) лв.
 6. Магазин № 3А на две нива с идентификатор 68134.4358.301.4.28 с обща площ 86,76 кв.м, находящ се в ж.к. „Люлин 8“, ул. „Гоце Делчев“, бл. 820, тяло Б, вх. А, район „Люлин”, гр. София. Начална месечна наемна цена: 657.00 (шестстотин петдесет и седем) лв. без ДДС. Депозит: 657.00 (шестстотин петдесет и седем) лв.
 7. Стая, антре и сервизно помещение с идентификатор 68134.1001.485.1.3 с обща площ 17,89 кв.м, находящо се на втори надпартерен етаж в сграда на бул. „Витоша“ № 50, район Триадица, гр. София. Начална месечна наемна цена: 243.00 (двеста четиридесет и три) лв. без ДДС. Депозит: 243.00 (двеста четиридесет и три) лв.
 8. Търговски обект-закуски и кафе с идентификатор 68134.101.125.1.18 и застроена площ 28,7 кв.м, находящ се на партера на сграда в гр. София, ул. „Ген. Й.В. Гурко“ № 10. Начална месечна наемна цена: 708.00 (седемстотин и осем) лв. без ДДС. Депозит: 708.00 (седемстотин и осем) лв.
 9. Три броя помещения за козметично студио с обща площ 57.30 кв.м, разположени на етаж 1, в сградата на Централна минерална баня „Банкя”, находяща се в гр. Банкя, ул. „Майор Коста Паница“. Начална месечна наемна цена: 640.00 (шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС. Депозит: 640.00 (шестстотин и четиридесет) лв.
 10. Сграда за обществено хранене с идентификатор 68134.205.473.5 с площ 228 кв.м, заедно с прилежащ терен с разгъната площ 320 кв. м, находяща се в гр. София, район „Красно село“, бул. „Гоце Делчев“ № 29. Начална месечна наемна цена: 2200.00 (две хиляди и двеста) лв. без ДДС. Депозит: 2200.00 (две хиляди и двеста) лв.
 11. Гараж № 26 със ЗП 16,98 кв.м, находящ се на ул. „Гео Милев“ № 49А, район Слатина, гр. София. Начална месечна наемна цена: 100.00 (сто) лв. без ДДС. Депозит: 100.00 (сто) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 26.02.2024 г. от 10:00 часа в офиса на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.”Ген. Гурко” №12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6.00 лв. /шест лева/ с вкл. ДДС, платима в брой в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” №12, всеки работен ден от 09.02.2024 г. до 22.02.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 23.02.2024 г. от 09:00ч. до 16:00ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 09.02.2024 г. до 22.02.2024 г. включително, от 10:00ч. до 16:00ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-29 и 02/937-78-52